1/06/2012

புன்னகை!

புன்னகை
முகத்துக்கு ஒளிவிளக்கு!

புன்னகை
சமாதானப் புறா!

புன்னகை
மெளனத்தின் தவம்!

புன்னகை
சலன மனதிற்கு ஒரு கடிவாளம்!

புன்னகை
பறிகாசத்தை மங்கச் செய்யும் பிரகாசம்!

புன்னகை
எதிரியையும் நம் பக்கம் திருப்பும் காந்தம்!

புன்னகை
சினத்தைச் சிறைப்படுத்தும் ஆயுதம்.

புன்னகை
அமைதியின் நிழல்!

புன்னகை
மணம் வீசும் பூந்தோட்டம்!

புன்னகை
மனதை பறிக்கும் மலர்!

புன்னகை
கருணையின் கண்ணாடி!

உதட்டு ஒப்பனை பூச்சைவிட
புன்னகைசிந்தும் மந்தகாசம்
அட்டகாசமான மந்திரம்!
அது செய்யும் தந்திரம்

திறம்!
வரம்!
வாழ்க்கைக்கு உரம்!

- CROWN
---------------------
நன்றி: அதிரை நிருபர்.

3 comments:

Riyaz Ahamed said...

சலாம். நல்ல தலைப்பு,
புன்னகை
முஸ்லிமின் தர்மம்

Haseena Begam said...

சுட்ட பதிவென்றாலும் சிறந்த பதிவு!

OURTECHNICIANS HOME BASE SERVICES said...

Ourtechnicians have a team of electricians, team of painters, team of carpenters, team of plumbers, teams of masons, team of mechanics and over them ourtechnicians have a team of Engineers and Supervisors.ourtechnicians always to give a best solution for home making maintenance and repair.
Topics: #24hrs emergency plumbers #electric service in #changing window door #affordable painters #appliance repair service #masonry work #two wheeler repair #three wheeler repair #bathroom remodeling #ups power systems #top load washing machine repair #sofa fitting #interior & exterior designer #home theatre services #carpenters in #mosquito screen #geyser repair services #kitchen flooring.
www.ourtechnicians.com
https://www.facebook.com/apm.ourtechnicians/?fref=ts&ref=br_tf
https://www.youtube.com/watch?v=QGEXyz1yp30&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/ourtechnicians/

About Me